Вітаємо!
Скористайтесь іншим браузером, щоб переглянути наповнення цієї сторінки. Ми радимо використовувати Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge або Safari.

вул. Козацька, 120/4, корпус «Ж», 1-й поверх, Київ, 03022, Україна


+38 044 461 9670
elko@elko.ua

Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

News_ua
ТОВ «ЕЛКО Україна» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.
Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «ЕЛКО Україна» за 2022 рік.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також визначеним нижче критеріям відбору.

 • суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», та діяльність яких відповідає вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • має добру репутацію;
 • може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб);
 • відсутні обмеження щодо надання послуг, передбачені статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, зокрема аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб: 1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування; 2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування; 3) не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
 • має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;
 • має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності підприємств, що становить суспільний інтерес.
 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та критеріям відбору;
 • подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим оголошенням;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає підготовку звіту незалежного аудитора на паперовому носії українською мовою для ТОВ «ЕЛКО Україна», а також додатковий звіт на паперовому носії українською мовою для аудиторського комітету ТОВ «ЕЛКО Україна».
Вид послуги: проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ЕЛКО Україна» за 2022 рік.
 • основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та строк їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;
 • будь-яку іншу інформацію, яка на думку суб’єкта аудиторської діяльності може бути корисною.
Дата оголошення конкурсу – 15.11.2022 р.
Документи надсилаються на електронну пошту: elko@elko.ua
Кінцевий строк надсилання ТОВ «ЕЛКО Україна» пропозицій разом з підтвердними документами – до 15.12.2022 р.
Строки підведення підсумків конкурсу: 16.12.2022 р.
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням порядку проведення конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інформація про діяльність ТОВ «ЕЛКО Україна» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.
Про результати конкурсу ТОВ «ЕЛКО Україна» повідомить всіх учасників, що приймали участь, на їх прохання засобами електронного чи телефонного зв’язку, в строк не пізніше 28.12.2022 р.
 • перемога у конкурсі не має обов’язковим наслідком прийняття пропозиції та укладення договору на надання послуг з аудиту фінансової звітності. Рішення про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності, з яким буде укладено відповідний договір, приймається вищим органом управління ТОВ «ЕЛКО Україна»;
 • рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не виключно, таких обставин і міркувань: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.
 1. Новини
 2. Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності